Hotline : 0905273988
Trang chủ »  Sản phẩm

- Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 6 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Casumina Bình Lợi, TPHCM
- Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 8 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Dệt May Huế
- Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 5 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Cao su DRC Đà Nẵng
- Dự án thiết kế chế tạo lắp đặt lò dầu tải nhiệt 2 triệu Kcal/h cung cấp nhiệt cho nhà máy Dệt May Huế  
- Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 5 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy bia Hà Nội Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội
- Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 8 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy bia Đông Nam Á, Hà Nội

  Click phóng to ảnh

  Các dự án hoàn thành

  »Mã hàng :
  »Giá :
  »Giảm giá :

  Thông số kỹ thuật

  Mô tả sản phẩm :
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 6 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Casumina Bình Lợi, TPHCM
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 8 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Dệt May Huế
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 5 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Cao su DRC Đà Nẵng
  - Dự án thiết kế chế tạo lắp đặt lò dầu tải nhiệt 2 triệu Kcal/h cung cấp nhiệt cho nhà máy Dệt May Huế  
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 5 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy bia Hà Nội Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 8 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy bia Đông Nam Á, Hà Nội
  

  Vị trí bản đồ

  Liên hệ Online