Hotline : 0905273988
Trang chủ »  Dịch vụ

BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG

  Đặc điểm:
  1.Vệ sinh : Định kỳ 
  2.Kiểm tra : Định kỳ 
  3.Thời gian hỗ trợ khắc phục sự cố : trong thời gian sớm nhất và ngắn nhất.
  4.Tư vấn, hổ trợ  qua điện thoại.
  5.Thích hợp với các nhà máy, dây chuyền sản xuất nếu ngừng lò đột xuất sẽ gây tổn thất lớn đến sản lượng và doanh thu.

  Lợi ích của khách hàng:

  1.Thiết bị luôn hoạt động tốt và kéo dài thời gian sử dụng 
  2.Không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
  3.Phát hiện và khắc phục lỗi kịp thời 
  4.Dự báo và ngăn ngừa lỗi trong tương lai gần
  5.Tiết kiệm được năng lượng
  6.Bảo vệ môi trường 
  7.Tiết kiệm được chi phí đầu tư thiết bị mới
  8.Xác định được chi phí bảo trì, bảo dưỡng trong năm.

  Phương Án Thực Hiện

  1.Lập kế hoạch bảo trì (theo kế hoạch sản xuất của khách hàng): 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.
  2.Lập danh sách các thiết bị, phụ tùng phải thay thế định kỳ
  3.Lên kế hoạch: báo cáo kiểm tra môi trường định kỳ
  4.Lập kế hoạch kiểm định
  5.Lập và lưu trữ báo cáo sau mỗi lần bảo trì
  6.Đề xuất bảo trì cải tiến nâng hiệu suất. 
  7.Huấn luyện nhân viên vận hành.


  Hotline : 0905273988

   » Các dịch vụ khác
  

  Vị trí bản đồ

  Liên hệ Online