Hotline : 0905273988
Trang chủ »  Sản phẩm

Xyclon đa cấp là thiết bị thu hồi bụi khô bao gồm tổ hợp nhiều xyclon đơn có hiệu suất thu bụi cao
Công suất thu bụi từ 1.000-80.000 m3/h 
kích thước hạt > 2µm
Hiệu suất: >95%

  Click phóng to ảnh

  Xyclon đa cấp

  »Mã hàng :
  »Giá :
  »Giảm giá :

  Thông số kỹ thuật

  Mô tả sản phẩm :
  Xyclon đa cấp là thiết bị thu hồi bụi khô bao gồm tổ hợp nhiều xyclon đơn có hiệu suất thu bụi cao
  Công suất thu bụi từ 1.000-80.000 m3/h 
  kích thước hạt > 2µm
  Hiệu suất: >95%

   »  Sản phẩm cùng loại
  

  Vị trí bản đồ

  Liên hệ Online