Hotline : 0905273988
Trang chủ »  Dịch vụ

CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 6 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Casumina Bình Lợi, TPHCM
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 8 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Dệt May Huế
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 5 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Cao su DRC Đà Nẵng
  - Dự án thiết kế chế tạo lắp đặt lò dầu tải nhiệt 2 triệu Kcal/h cung cấp nhiệt cho nhà máy Dệt May Huế  
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 5 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy bia Hà Nội Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 8 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy bia Đông Nam Á, Hà Nội.
  - Dự án thiết kế chế tạo và lắp đặt lò hơi Biomass-Burner 6 tấn/h cung cấp hơi cho nhà máy Coca Cola Thường Tín, Hà Nội.
   » Các dịch vụ khác
  

  Vị trí bản đồ

  Liên hệ Online